Osoby które często spotykają się na organizowanych u nas sex party mogą skorzystać ze specjalnej oferty Kart Klubowych. Koszty udziału w klubowych imprezach dla posiadaczy Kart są zawsze znacznie niższe niż ceny wejściówek dla osób które odwiedzają nas okazjonalnie.

Niżej możecie zapoznać się z rodzajami Kart Klubowych i z przywilejami jakie one przynoszą.

Biała Karta Klubowa (członkowska):

–  Karta ta umożliwia robienie rezerwacji zarówno mailowo jak i telefonicznie.

–  Posiadacze aktywnej tzn. opłaconej karty odwiedzając klub zawsze opłacają wejściówki w niższej cenie tzn. cenie „klubowicza” – niezależnie od tego kiedy ostatni raz byli w klubie.

–  W ramach opłaty za Kartę, posiadacze aktywnej/opłaconej Karty otrzymują wejściówkę na co piątą imprezę  za 0 zł (z wyjątkiem imprez Mega Party).

–  Miesięczna opłata za kartę – 50 zł, wydanie pierwszej karty członkowskiej jest bezpłatne.

Brązowa Karta Klubowa:

– Karta umożliwia robienie rezerwacji na imprezę zarówno mailowo jak i telefonicznie.

–  Karta upoważnia do wejścia bez dodatkowych opłat we wszystkie czwartki przez okres jednego miesiąca od daty jej wystawienia/aktywacji.

–  Karta upoważnia do  50 % upustu na wejściówki we wszystkie piątki przez okres jednego miesiąca od daty jej wystawienia/aktywacji.

–  Miesięczna opłata za kartę –  250 zł.

Srebrna Karta Klubowa: 

– Karta umożliwia robienie rezerwacji na imprezę zarówno mailowo jak i telefonicznie.

– Karta upoważnia do wejścia bez dodatkowych opłat we wszystkie czwartki i piątki przez okres jednego miesiąca od daty jej wystawienia/aktywacji.

–  Karta upoważnia do  50 % upustu na wejściówki we wszystkie soboty przez okres jednego miesiąca od daty jej wystawienia/aktywacji.

–  Miesięczna opłata za kartę –  350 zł.

Złota Karta Klubowa:

–  Z wyjątkiem imprez tematycznych (Mega Party) objętych całkowitą rezerwacją miejsc posiadacze tej karty nie muszą dokonywać wcześniejszych rezerwacji.

–  Złota Karta upoważnia do wejścia bez dodatkowych opłat na wszystkie imprezy klubowe.

–  Złota Karta upoważnia do wejścia bez dodatkowych opłat również na wszystkie imprezy After Party.

– Przez cały okres korzystania/opłacania karty jej posiadacz otrzymuje również własną/prywatną szafkę w szatni.

–  Złota Karta może być wystawiona wyłącznie dla osób które przez okres co najmniej 3 miesięcy korzystały z innego rodzaju karty lub odwiedzają nas od ponad 12 miesięcy.

–  Miesięczna opłata za kartę – 600 zł.

Regulamin Kart Klubowych:

1. Karty Klubowe są formą przedpłaconej lub częściowo przedpłaconej wejściówki na organizowane przez nas sex party.

2. Karty wydawane są wyłącznie w „klubie” i mogą je otrzymać/nabyć wyłącznie osoby które brały udział w organizowanych przez nas imprezach.

3. Zależnie od rodzaju Karty jej posiadaczowi przysługują różne przywileje np. bezpłatny lub częściowo  płatny wstęp na organizowane przez nas imprezy.

4. Opłata za przedłużenie ważności karty musi być dokonana najpóźniej przed datą jej wygaśnięcia.

5. Nie opłacenie karty w terminie powoduje utratę jej ważności. Ponowna aktywacja karty która nie została przedłużona na kolejny okres jest możliwa po opłaceniu opłaty aktywacyjnej. Aktywacja karty która utraciła ważność z powodu nie opłacenia opłaty miesięcznej – 100 zł.

6. W ramach konkursów i akcji promocyjnych Karty mogą być wydawane nieodpłatnie lub w innych cenach.

7. Karta jest własnością KLUBU i w uzasadnionych przypadkach może być unieważniona.

8. Naruszanie przez posiadacza Karty regulaminu klubu lub innych klubowych zasad może skutkować unieważnieniem Karty.

9. Osoby które otrzymają czasową odmowę lub stały zakaz wstępu do klubu automatycznie tracą prawa do korzystania z Karty bez zwrotu jakichkolwiek opłat poniesionych przez nich w związku z posiadaniem Karty.

10.  Z Karty może korzystać wyłącznie osoba na którą została ona wydana.

11. Wydanie karty nie jest obligatoryjne, a karta może być też unieważniona.

 

 

Uwaga – na imprezach klubowych we wrześniu i październiku, wszystkie rodzaje kart wydawane będą bez pobierania opłaty za wydanie i bez opłaty aktywacyjnej.