W sezonie letnim nie organizujemy tzw. Różowych Wczasów w formie turnusu “czwartek-niedziela”, zapraszamy na kilkudniowe pobyty/imprezy w dowolnie wybranym terminie. Łączny koszt pobytu to koszt wybranego na dany okres pokoju oraz imprez jakie będą w tym czasie organizowane.